Opravy střech a komínů

Stručný výčet nejčastěji prováděných prací v oblasti opravy střech a komínů:

  • opravy havárií střech a komínů
  • opravy a výměny střešní krytiny
  • čištění žlabů a střech
  • opravy komínů
  • demolice komínů
  • výměny komínových lávek

V případě havarijního stavu jsme shopni přijet okamžitě